Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Projekty domów drewnianych są w obecnych czasach doskonałą alternatywą dla osób myślących o zdrowiu swojej rodziny. Domy drewniane są bowiem ekologicznym i praktycznym [ + ]

Droga do pozwolenia na budowę / formalności

Czynności jakie należy podjąć aby uzyskać pozwolenie na budowę:

Zacznij od wizyty w Urzędzie Gminy, na terenie której zamierzasz wybudować dom.

1. Jeśli na danym obszarze (lokalizacja Twojej działki) jest już aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - zwróć się z wnioskiem o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Jeśli teren nie jest jeszcze objęty aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - zwróć się z wnioskiem o warunki zabudowy. Urząd do wniosku o warunki zabudowy może wymagać następujące dokumenty:

– wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu,

– wypisy z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich,

– charakterystykę obiektu - obrys budynku wraz z planowanym usytuowaniem go na działce oraz z trasami przyłączy zewnętrznych.


Po uzyskaniu z Gminy wypisu z planu lub warunków zabudowy:

1. Złóż wnioski o wydanie warunków technicznych dostawy mediów (Zakład Energetyczny, Gazowniczy, Wodno-Kanalizacyjny).

Uwaga: warunki dostaw mediów mogą być wymagane już wcześniej – do wniosku o warunki zabudowy

2. Zleć geodecie wykonanie mapy w skali 1:500 sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

3. Wybierz projekt z bogatej oferty na stronie: projekty domów drewnianych lub zleć wykonanie projektu indywidualnego.

4. Zleć wykonanie tzw. adaptacji gotowego projektu domu.

Wykonaj uzgodnienia z:

– Zakładem Energetycznym
– Zakładem Wodociągowo–Kanalizacyjnym
– Zakładem Gazowniczym
– ZUPD


Jeśli jest to wymagane uzyskaj decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.


Uzgodnienia może wykonać architekt w ramach adaptacji (coraz częściej osoby wykonujące adaptację podejmują się pełnej obsługi w tym zakresie).

Architekt adoptujący ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami Prawa budowlanego.


Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM.


Jeśli posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty możesz złożyć wniosek do wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji, która musi się uprawomocnić.

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zawiadom z siedmiodniowym wyprzedzeniem Nadzór Budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.