Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Projekty domów drewnianych są w obecnych czasach doskonałą alternatywą dla osób myślących o zdrowiu swojej rodziny. Domy drewniane są bowiem ekologicznym i praktycznym [ + ]

Charakterystyka energetyczna, świadectwo energetyczne

Charakterystyka energetyczna projektowanych budynków nie jest wymagana przy składaniu wniosku o pozwolenia na budowę dla projektów domów jednorodzinnych co jednoznacznie wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. nr 201 poz. 1239 z dnia 6 listopada 2008r) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zgodnie z którym § 11 ust.2 pkt 9 (co powinien zawierać opis techniczny) poprzedniego rozporządzenia (Dz. U. nr 120 poz 1133 z dnia 3 lipca 2003 r.) otrzymuje brzmienie:

"9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art.20 ust.3 pkt 2, (…)",

A artykuł 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego mówi:

"2). Projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe."

Charakterystyka energetyczna (do wymaganych przepisami prawa budowlanego obiektów) powinna uwzględniać takie czynniki lokalne jak:

– lokalizacja budynku w odpowiedniej strefie klimatycznej
– usytuowanie budynku względem stron świata,
– stopień zacienienia budynku (np. bliskość lasu, innych budynków),
– ilość osób zamieszkujących dany obiekt,
– materiały zastosowane przy wykonaniu ścian, stropów, dachu, itp.,
– elementy, a także - co za tym idzie - parametry poszczególnych instalacji zastosowanych w budynku.

Wynika z tego, że charakterystyka nie może być sporządzona w projekcie gotowym (można przyjąć tylko przybliżone wartości).