Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Projekty domów drewnianych są w obecnych czasach doskonałą alternatywą dla osób myślących o zdrowiu swojej rodziny. Domy drewniane są bowiem ekologicznym i praktycznym [ + ]

Projekty domów

Projekty domów - zawartość

Projekt domu to dokumentacja projektowa zawierająca 4 komplety egzemplarzy, opracowane zazwyczaj w skali 1:100 (niektóre rysunki mogą być w bardziej szczegółowej skali).

Projekt to opracowanie architektoniczno-budowlane, wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacja to opracowania projektowe w następujących branżach:

I. Część architektoniczna:

 • Rzut fundamentów
 • Rzuty kondygnacji
 • Rzut więźby dachowej
 • Rzut dachu
 • Przekroje
 • Elewacje

II. Konstrukcja:

 • Rzut fundamentów
 • Rzut stropów i nadproży
 • Rzut więźby dachowej
 • Przekroje
 • zestawienie stali zbrojeniowej do elementów żelbetowych
 • zestawienie drewna na więźbę dachową

III. Instalacje wewnętrzne:

 • Instalacja gazowa
 • Instalacja wodna i kanalizacyjna
 • Instalacja c.o.
 • Instalacja elektryczna + odgromowa

Przy prezentowanych projektach znajdujących się na naszej stronie znajduje się wycena koszty budowy. Jest to szacunkowy koszt budowy określony według krajowych średnich cen realizowanych przez firmy wykonawcze.

Do każdego zamawianego projektu standardowo załączana jest zgoda na zmiany

Każdy projekt gotowy wymaga tzw. adaptacji

W zakres adaptacji, którą wykonuje uprawiona osoba (architekt, geodeta z uprawnieniami, itd.) wchodzi:

 1. Wykonanie projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (mapa powinna mieć taki zakres, aby można było na niej zaprojektować budynek oraz trasy przyłączy zewnętrznych);
 2. Dostosowanie projektu do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy;
 3. Dostosowanie do warunków istniejących na danym terenie:
 4. Dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo-wodnych (jeśli są wymagane lub jeżeli jest to wskazane należy wykonać badania geologiczne);
 5. Zaprojektowanie wjazdu na działkę oraz elementów małej architektury;
 6. Dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora (np. naniesienie zmian w stolarce okiennej lub drzwiowej, zlikwidowanie ścianki działowej). Wszystkie istotne zmiany powinny być naniesione na dokumentację projektową lub wykonane w formie rysunków zamiennych przez architekta z uprawnieniami przed złożeniem projektu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Coraz częściej adaptacja to kompleksowa obsługa przez osoby lub biura projektowe w zakresie uzyskania wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji.

Warto zapytać inwestorów, którzy mają drogę do pozwolenia na budowę za sobą, o taką zaufaną firmę. Powinno to usprawnić i przyspieszyć działania zmierzające do złożenia pełnej dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami jako załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.

Projekty domów – zmiany

Każdy zamówiony projekt domu zawiera bezpłatną zgodę na zmiany, w ramach której osoba z uprawnieniami wykonująca czynności adaptacyjne może nanieść zmiany bezpośrednio na dokumentację projektową lub wykonać aneks.

Zmiany może wykonać również biuro projektowe.

Cena w tym w tym przypadku oraz termin realizacji podlegają indywidualnej wycenie zależnej od zakresu zmian oraz branż, w jakich mają zostać wykonane.