Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.

Projekty domów drewnianych są w obecnych czasach doskonałą alternatywą dla osób myślących o zdrowiu swojej rodziny. Domy drewniane są bowiem ekologicznym i praktycznym [ + ]

Zawartość projektu

Projekt - dokumentacja projektowa to komplet 4 egzemplarzy, opracowana zazwyczaj w skali 1:100 (niektóre rysunki mogą być w bardziej szczegółowej skali)

Projekt to opracowanie architektoniczno-budowlane, wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacja to opracowania projektowe w następujących branżach:

Część architektoniczna:

 • Rzut fundamentów
 • Rzuty kondygnacji
 • Rzut więźby dachowej
 • Rzut dachu
 • Przekroje
 • Elewacje

Konstrukcja:

 • Rzut fundamentów
 • Rzut stropów i nadproży
 • Rzut więźby dachowej
 • Przekroje
 • zestawienie stali zbrojeniowej do elementów żelbetowych
 • zestawienie drewna na więźbę dachową

Instalacje wewnętrzne:

 • Instalacja gazowa
 • Instalacja wodna i kanalizacyjna
 • Instalacja c.o.
 • Instalacja elektryczna + odgromowa

Przy prezentowanych projektach znajdujących się na naszej stronie znajduje się wycena – koszty budowy – to szacunkowy koszt budowy wg. cen średnich krajowych, realizacja przez firmę wykonawczą.

Do każdego zamawianego projektu standardowo załączana jest zgoda na zmiany

Każdy projekt gotowy wymaga tzw. adaptacji

W zakres adaptacji, którą wykonuje uprawiona osoba (architekt, geodeta z uprawnieniami…) wchodzi:

- wykonanie projektu zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (mapa powinna mieć taki zakres aby można było na niej zaprojektować budynek oraz trasy przyłączy zewnętrznych)

- dostosowanie projektu do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy;

- dostosowanie do warunków istniejących na danym terenie:

- dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo - wodnych
(jeśli są wymagane lub wskazane jest należy wykonać badania geologiczne)

- zaprojektowanie wjazdu na działkę oraz elementów małej architektury

- dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb inwestora (np. naniesie zmiany w stolarce okiennej lub drzwiowej, zlikwiduje ścianę działową) , wszystkie istotne zmiany powinny być naniesione na dokumentację projektową lub wykonane w formie rysunków zamiennych przez architekta z uprawnieniami przed złożeniem projektu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Coraz częściej adaptacja to kompleksowa obsługa przez osoby lub biura projektowe w zakresie uzyskania wymaganych prawem budowlanym: uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz zapewnień od odpowiednich urzędów i instytucji – warto zapytać inwestorów , którzy mają drogę do pozwolenia na budowę za sobą o taką zaufaną firmę. Powinno to usprawnić i przyspieszyć działania zmierzające do złożenia pełnej dokumentacji wraz wymaganymi uzgodnieniami jako załączników do wniosku o pozwolenie na budowę.